AVÍS LEGAL CORREU

Textos Legals RGPDUE 2016/679 – LOPDGDD 3/2018                                                           Ver. 20.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment del que disposa el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals facilitades podran ser tractades segons s’indica al requadre inferior. El correu electrònic no permet garantir la confidencialitat, integritat o correcta recepció dels missatges transmesos. Si voleu comunicar-vos per un altre mitjà només heu d’indicar-ho. Així mateix, l’informem que aquesta comunicació conté informació confidencial i privilegiada, sent d’ús exclusiu del destinatari. Si vostè no és el destinatari, tingui en compte que qualsevol distribució, còpia o ús d’aquest comunicat, està estrictament prohibit. Si vostè ha rebut aquesta comunicació per error, comuniqui-ho per correu electrònic o telèfon i tingui l’amabilitat d’eliminar-lo de sistema. Pot consultar la informació addicional sobre protecció de dades a: www.arabenedito.cat/informacio-addicional-rgpdue/

RESPONSABLE DE TRACTAMENT

Agustí Benedito i Benet (Ara Benedito)

FINALITAT

Comunicació amb els interessats, així donar resposta a la pregunta efectuada i, en el cas que ho hagi sol·licitat expressament enviar-li informació sobre la candidatura.

BASE JURÍDICA

Interès legítim i/o consentiment inequívoc i específic atorgat pel propi interessat.

DESTINATARIS

No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

DRETS

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE

© Copyright 2020

web feta per TRAFFICKER ZONE

© Copyright 2020

web feta per TRAFFICKER ZONE

Nota Legal

Informació Adicional RGPDUE