INFORMACIÓ ADICIONAL RGPDUE

Textos Legals RGPDUE 2016/679 – LOPDGDD 3/2018                                                                        Ver. 20.1

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identificació i contacte del responsable de tractament:

Agustí Benedito i Benet
NIF 37742573X

C/ Balmes 243, 4t 4a 08006 Barcelona

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Descripció del tractament:

Atenent al «principi de limitació de la finalitat» les dades recollides seran tractades exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible a aquests fins.

Termini de conservació:

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb la candidatura, sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L’informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons d’atenció de drets, així com per a depuració de responsabilitats, i per a posar-les a disposició d’una entitat pública competent que així ho sol·licités.

LEGITIMACIÓ

Bases jurídiques de tractament:

Les bases jurídiques per al tractament de les seves dades queden legitimades a la recollida de les mateixes, fent constar si és un requisit legal, contractual, interès públic, interès legítim o el seu consentiment explícit.

DESTINATARIS

Destinataris de la cessió

No es cediran o comunicaran les dades personals recollides a tercers excepte per obligació legal.

Legitimació de la cessió:

Les bases jurídiques per al tractament de les seves dades identificades a la recollida de les mateixes.

Transferències internacionals de dades:

No es preveuen.

Encarregats de tractament:

Encarregats de tractament amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats exigides pel RGPDUE 2016/679 i que ofereixin les garanties suficients.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Exercici de drets:

L’interessat podrà exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el RGPDUE 2016/679 i que són:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades.

L’interessat podrà exercir aquests drets enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del seu DNI, a la següent adreça postal: C/Balmes 243, 4t 4a, 08006, Barcelona. En el cas que l’interessat actuï a través d’un representant legal, aquest haurà d’aportar el document identificatiu i l’acreditatiu de la seva representació legal.

 

En el cas de considerar el seu dret a la protecció de dades personals vulnerat i vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a l’AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901.100.099 i 91.266.35.17 . C / Jorge Juan, 6 – 28001 MADRID

© Copyright 2020

web feta per TRAFFICKER ZONE

© Copyright 2020

web feta per TRAFFICKER ZONE

Nota Legal

Informació Adicional RGPDUE